W dniu 31 stycznia 2018 r. Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu, po uzgodnieniu z Krajowym Konsultantem do spraw Okulistyki, prof. Markiem Rękasem, wydał na swojej stronie nowy zestaw zaleceń odnośnie kwalifikacji do zabiegu usunięcie zaćmy. Jedynym obowiązującym kryterium stała się ostrość widzenia na poziomie poniżej 60%, przy czym już ostrość wynosząca około 80-90% utrudnia wielu osobom prowadzenie auta, czytanie czy korzystanie z komputera.

W związku z tym proponowane kryterium jest nie do zaakceptowania, czemu wyraz dało Polskie Towarzystwo Okulistyczne pod przewodnictwem prof. Iwony Grabskiej-Liberek, składając protest na ręce Ministra Zdrowia. „Deklarowana chęć zmniejszenia czasu oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy nie znalazła odzwierciedlenia w jego faktycznym skróceniu, za to nowo wprowadzone kryterium de facto cofa standardy chirurgii oka o kilkanaście lat – wymagając bardzo znacznego pogorszenia stanu zdrowia w celu kwalifikacji do zabiegu.”

Uregulowanie tej sytuacji ze względu na dobro pacjentów jest zadaniem pilnym, jednakże do momentu ponownej oceny wydanych zaleceń, jedyną możliwością wykonania zabiegu na koszt NFZ jest skorzystanie z ich przeprowadzenia w oparciu o przepisy Dyrektywy Transgranicznej, która umożliwia zastosowanie mniej restrykcyjnych obostrzeń, przy zachowaniu prawa pacjenta do refundacji kosztów” – opisuje Alina Anus, konsultant medyczny DoctorsBase

Źródło: Polskie Towarzystwo Okulistyczne