Polityka Ochrony Prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w witrynie internetowej o nazwie doctorsbase.com jest DoctorsBase sp. z o.o. sp. k. o nr KRS: 0000379654, o nr NIP: 634 277 61 84,  o nr REGON: 241882772.
 2. Dane przekazane administratorowi są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może okazać się konieczne do wykonania niektórych usług.
 4. Dane osobowe zawierają takie dane jak, przykładowo: imię, nazwisko, firma, adres, e-mail, datę urodzenia, nr telefonu.
 5. Administrator przekazane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystuje i przetwarza wyłącznie w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym rozliczeń z Użytkownikami i dochodzenia należności.
 6. Dane osobowe przekazane administratorowi nie będą bez zgody ich właściciela udostępniane osobom trzecim w jakiejkolwiek formie i zakresie, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie podanych danych poprzez akceptację Polityki Ochrony Prywatności.
 7. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo wglądu do tych danych, uzupełnianie, poprawianie w tym aktualizacja oraz usuwanie.
 8. Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia i dochodzenia należności, przez okres wskazany w tych przepisach.
 9. Administrator może także przetwarzać dane osobowe obejmujące imię i nazwisko lub adres poczty elektronicznej w celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu innych danych osobowych oraz potwierdzenia usunięcia danych. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych.
 10. Dane osobowe przetwarzane są, aby w sposób prawidłowy zrealizować dyspozycje Użytkownika oraz wykonać umowę, którą zawarliśmy. Są one niezbędne do wysłania oferty. Wykorzystywane są dane do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o specjalnych ofertach, promocjach czy nowych usługach lub towarach,  a także przez wysyłkę SMSów lub kontakt bezpośredni. Przetwarzane dane mogą być wykorzystane do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji, realizacji kampanii marketingowych na zlecenie Partnerów DoctorsBase.com – czyli firm, które podpisały z nami odpowiednie umowy o współpracy.
 11. Dane osobowe są przechowywane z użyciem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 12. Administrator danych osobowych może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w szczególności celem świadczenia usług marketingowych, transportowych i pocztowych.
 13. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora informacji handlowych, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204 ze zmianami) a także poczty elektronicznej z powiadomieniami oraz linków odsyłających. Zgodę w powyższym zakresie Użytkownik Serwisu może cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny.
 14. Wszelkie zmiany w przetwarzanych danych i pytania dot. Polityki Ochrony Prywatności należy kierować na adres kontakt@doctorsbase.com.
 15. Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.
 16. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących Państwu praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 17. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu skorzystania z usług administratora danych.
 18. Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.
 19. Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak informacje o poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących.

Polityka plików „cookies”

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików „cookies” oraz innych zbliżonych rozwiązań, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora lub inny upoważniony podmiot oraz poprawnemu korzystaniu z witryny internetowej.
 2. „Cookies” zawierają dane informatyczne, zazwyczaj stanowią małe pliki tekstowe i są zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z witryny internetowej. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. „Cookies” z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer oraz używane są do identyfikacji jako forma dodatkowej autoryzacji Użytkowników witryny internetowej.
 3. Użytkownik może zarządzać plikami „cookies” wykorzystywanymi przez administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie przez Użytkownika możliwości zapisywania „cookies” może wiązać się z ograniczeniem niektórych funkcjonalności witryny internetowej, z której korzysta Użytkownik lub innymi problemami technicznymi.
 4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” i inne zbliżone technologie do identyfikacji urządzenia, adresu protokołu IP czy logów dostępowych, a nie konkretnego Użytkownika.
 5. Pliki typu „cookies” są wykorzystywane dla celów i mogę być w tym celu udostępniane podmiotom trzecim:
  • technicznych umożliwiających prawidłowe działanie witryny internetowej w szczególności uwierzytelniania i zapamiętywania logowania;
  • bezpieczeństwa korzystania z witryny internetowej przez Użytkowników w szczególności wykrywania nadużyć i łamania przepisów prawa oraz postanowień regulaminów;
  • komercyjnych i promocyjnych np. reklamowych lub określenia źródła polecającego adres witryny internetowej;
  • dydaktycznych i funkcjonalnych w przedmiocie szkoleniowym dla celów określania optymalnego dostosowania oferty i funkcjonalności witryny internetowej do preferencji Użytkowników;
  • określania statystyk wejść i ruchu na witrynie internetowej.
  • Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
   • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
   • Freshdesk (więcej informacji na stronie: www.freshdesk.com)
   • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)
  • Google AdWords wykorzystuje technologie „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez DoctorsBase oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystanie sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiazana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają take informacje w imieniu Google. Google wykorzystuje dane zgodnie z Polityka prywatności i Warunkami korzystania z usług Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w Il części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 6. Pliki „cookies” i inne zbliżone technologicznie rozwiązania podobnie jak dane osobowe mogą być przez administratora na żądanie przekazane uprawnionym organom państwa.
 7. Wszelkie wątpliwości i informacje w zakresie Polityki Ochrony Prywatności winny być przekazywane administratorowi danych na adres podany w ust. 1 powyżej.
 8. Administrator zachowuje sobie prawo do zmiany Polityki Ochrony Prywatności.
 9. Polityka Prywatności oraz jej zmiany będą opublikowane w witrynie internetowej, o której mowa w ust. 1 powyżej.